J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa (kalnovardžių)
Apklausa (kalnovardžių)
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa
DOKUMENTAI
 
 
 
 
2023 m.
 
 
 
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS NUSTATYTOS 2023 M. LĖŠŲ PANAUDOJIMO PRIORITETINĖS KRYPTYS:

   1. Psichinės sveikatos stiprinimas (patyčių ir smurto prevencija, savižudybių prevencija, priklausomybių prevencija);
   2. užkrečiamų ligų prevencija;
   3. širdies ir kraujagyslių ligų ir onkologinių ligų profilaktika;
   4. gyvenamosios aplinkos sveikatinimas (maudyklų vandens stebėsena, triukšmo prevencija);
   5. fizinio aktyvumo ir sveikatos stiprinimo skatinimas, nukritimų ir traumų prevencija.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. AD-1-259 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 metų pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo"

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. AD-1-259 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2023 m. konkurso organizavimo"

2022 m.

Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2022 metų ataskaita

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. AD-1-817 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų, finansuojamų iš Kėdainių rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto lėšų, sąrašo tvirtinimo“