J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
APŠVIETIMO INŽINERINIŲ TINKLŲ ATNAUJINIMAS ARBA PLĖTRA KĖDAINIŲ RAJONO PERNARAVOS, GUDŽIŪNŲ, VILAINIŲ, KRAKIŲ IR SURVILIŠKIO SENIŪNIJOSE

Kėdainių rajono savivaldybės administracija pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ įgyvendino projektą „Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas arba plėtra Kėdainių rajono Kėdainių rajono Pernaravos, Gudžiūnų, Vilainių, Krakių ir Surviliškio seniūnijose“ Nr. 20K1-KK-17-1-02219-PR001.

Projekto tikslas - užtikrinti ir padidinti gyvenamosios aplinkos kokybę Pernaravos, Gudžiūnų, Vilainių, Krakių ir Surviliškio seniūnijų gyventojams, atnaujinant ar išplečiant apšvietimo sistemos infrastruktūrą.

Įgyvendintas projektas naudingas ir būtinas, nes prisideda prie vietos gyventojų socialinio, ekonominio bei kultūrinio aktyvumo, skatina vietos gyventojus aktyviau bendrauti, įsitraukti į bendruomenės organizuojamas veiklas ir renginius. Atnaujinus apšvietimą, pagerės žmonių savijauta – jie jausis saugiau. Kitas dalykas – eismo saugumas, daug nelaimių įvyksta būtent tamsiuoju paros metu. Gyventojai galės saugiai grįžti namo tamsiuoju paros metu iš bendruomenė, kultūros centro renginių ar vakaronių, iš darbo ar parduotuvių. Projektas įgyvendintas Pernaravos seniūnijos Pavinkšnių, Rugėnų, Langakių, Paaluonio kaimuose, Gudžiūnų seniūnijos Devynduonių, Žilvičių, kaimuose, Vilainių seniūnijos Gineitų, Šetenių kaimuose, Krakių seniūnijos Pilsupių, Deveikiškių kaimuose, Surviliškio seniūnijos, Bakainių, Urbelių, Kutiškių kaimuose, kur atnaujinti arba išplėsti apšvietimo tinklai.

Bendra projekto vertė – 103 209,00 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos (Europos žemės ūkio fondas) – 70 181,10 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 12 384,90 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos - 20 643,00 Eur.