J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
JONAVOS, KĖDAINIŲ IR RASEINIŲ RAJONŲ SAVIVALDYBES JUNGIANČIŲ TRASŲ IR MARŠRUTŲ INFORMACINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

 

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo

Jonavos, Kėdainių, Raseinių rajonų savivaldybių administracijos ir viešoji įstaiga Kauno regiono plėtros agentūra įgyvendino projektą „Jonavos, Kėdainių ir Raseinių rajonų savivaldybes jungiančių trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra" Nr. 05.4.1-LVPA-R-821-21-0002, kuris finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra".
Pagrindinis projekto tikslas – suprojektuoti ir įrengti ženklinimo infrastruktūrą (375 vnt.), skirtą informuoti ir žymėti lankytinas vietas, esančias Jonavos, Kėdainių ir Raseinių rajonų savivaldybes jungiančiame turizmo maršrute.
Projekto uždavinys – vykdyti savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtrą.
Projekto pareiškėjas – Kėdainių rajono savivaldybės administracija. Projektas įgyvendintas su 3 partneriais – Jonavos rajono savivaldybės administracija, Raseinių rajono savivaldybės administracija ir VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra. Viena pagrindinių partnerių pasirinkimo priežasčių – teritorinė. Tai besiribojančios savivaldybės, kurias jungia bendras turistinis maršrutas. 
Projekto metu įrengta ženklinimo infrastruktūra, skirta informuoti ir žymėti lankytinas vietas, esančias Jonavos, Kėdainių ir Raseinių r. savivaldybes jungiančiame turizmo maršrute. Pagaminti ir įrengti 194 infrastruktūros objektai, nurodantys lankytinų objektų kryptį, 148 infrastruktūros objektai, informuojantys apie lankytiną objektą, 27 infrastruktūros objektai, informuojantys apie savivaldybes jungiantį maršrutą, vietovę, pagrindinius čia esančius lankytinus objektus. Taip pat įrengti 6 interaktyvūs terminalai. Šių priemonių įgyvendinimas pagerins informavimą apie lankytinus objektus savivaldybėse, padės turistams lengviau rasti norimus objektus, padidins domėjimąsi kultūros, gamtos paveldo objektais, prisidės prie darnios turizmo informacinės ir ženklinimo sistemos sukūrimo, paskatins atvykstamąjį turizmą, turės įtakos vietos smulkaus ir vidutinio verslo vystymuisi.
Projekto tikslinė grupė – Lietuvos ir užsienio turistai, projektą įgyvendinančios savivaldybės, joms pavaldžios institucijos (turizmo srityje).
Projekto biudžetas – 318.071,64 Eur, iš jų ES finansavimo lėšos – 270.360,89 Eur.