J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
KĖDAINIŲ RAJONO ŠLAPABERŽĖS KAIMO LINKSMOSIOS GATVĖS IR KALNABERŽĖS KAIMO VYŠNIŲ GATVĖS KAPITALINIS REMONTAS

Kėdainių rajono savivaldybės administracija pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Parama vietiniams keliams“ įgyvendino projektą ,,Kėdainių rajono Šlapaberžės kaimo Linksmosios gatvės ir Kalnaberžės kaimo Vyšnių gatvės kapitalinis remontas“ Nr. 20KL-KK-19-1-08570-PR001.

Projekto tikslas - užtikrinti ir padidinti gyvenamosios aplinkos kokybę Šlapaberžės ir Kalnaberžės kaimų gyventojams, kapitaliai suremontuojant Linksmąją g., Šlapaberžės k., Dotnuvos sen. ir Vyšnių g., Kalnaberžės k., Surviliškio sen.

Projekto uždavinys - kapitaliai suremontuoti Linksmąją g., Šlapaberžės k., Dotnuvos sen. ir Vyšnių g., Kalnaberžės k., Surviliškio sen.

Projekto rezultatas - kapitaliai suremontuotos Šlapaberžės kaimo Linksmoji gatvė ir Kalnaberžės kaimo Vyšnių gatvė.
Projektu kuriama bei tvarkoma trūkstama infrastruktūra, tokiu būdu mažinant kaimo vietovių atskirtį, didinant jų patrauklumą ir gyvenimo kokybę.

Bendra projekto vertė – 92 784,00 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos (Europos žemės ūkio fondas) – 61 885,10 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 10 920,90 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 19 978,00 Eur.