J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO KĖDAINIŲ „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS MODERNIŲ IR SAUGIŲ ERDVIŲ KŪRIMAS

 

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo


Kėdainių rajono savivaldybės administracija įgyvendino pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" 09.1.3-CPVA-R-724 priemonę „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas" projektą „Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos modernių ir saugių erdvių kūrimas " Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-21-0005.
Projekto tikslas – pagerinti vykdomų ugdymo(si) paslaugų kokybę Kėdainių r. sav. mokyklose.
Pagrindinė problema, kuriai spręsti inicijuotas šis projektas, yra nepakankama ugdymo(si) paslaugų kokybė Kėdainių r. sav. mokyklose. Rajono įstaigose trūksta modernių, kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių. Šią problemą planuojama spręsti atliekant remonto darbus Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijoje, esančioje Chemikų g. 30, Kėdainiuose (pastato unikalus Nr. 5398-5019-4017) ir įsigyjant kūrybiškumą užtikrinančios įrangos bei baldų.
Problemos sprendimo būdas – atlikit remonto darbus Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijoje, esančioje Chemikų g. 30, Kėdainiuose (pastato unikalus Nr. 5398-5019-4017) ir įsigyti kūrybiškumą užtikrinančios įrangos bei baldų.
Tikėtina, jog kokybiška, modernizuota ir kūrybiškumą skatinanti erdvė, sukurs palankias sąlygas moksleiviams ir mokyklos darbuotojams, pakels moksleivių mokslo rezultatų lygį, prisidės prie vietos gerbūvio puoselėjimo ir taip skatins iš Kėdainių rajono išvykusias jaunas šeimas grįžti gyventi ir dirbti gimtajame mieste.
Projekto metu kompleksiškai sutvarkytos Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos, esančios Chemikų g. 30, Kėdainiuose, patalpos. Pirmo aukšto hole ir koridoriuose įrengtos poilsio erdvės, kuriose moksleiviai galės ruošti pamokas, skaityti, leisti laisvalaikį, koridoriuose ir laiptinėse bus eksponuojamos mokinių darbų parodos. Taip pat atnaujintas chemijos kabinetas, įrengta ventiliacija, įrengti specialūs laboratoriniai stalai. Chemijos kabinetas atskirtas į dvi dalis - teorijos klasę ir laboratoriją. Vykdant šį projektą atsižvelgta į mokinių, pedagogų ir visos bendruomenės poreikius. Atliktas aktų salės ir jos prieigų remontas. Aktų salė pritaikyta įvairesnėms veikloms, todėl kuriama galimybė vykdyti sceninio meno veiklas ir pasirodymų peržiūras, sportinę veiklą, bendruomenių susitikimus ir kita kultūrinę veiklą. Erdvės valgykloje ir holuose turi tendencijas transformuotis pagal tikslą, turinį. Valgykloje suformuota jauki ne tik maitinimosi, bet ir poilsio erdvė, pritaikant įrangą, įrengiant slankiojančias sieneles. Erdvių „atidarymas", poilsio zonų formavimas, prisidės prie vidaus bendruomenės tarp moksleivių ir darbuotojų formavimo, kuriant ir ugdymo aplinką.
Bendra projekto vertė yra 652 056,42 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos (Europos regioninės plėtros fondas) 554 247,96 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 48 904,23 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 48 904,23 Eur.