J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
KĖDAINIŲ SINAGOGOS (SMILGOS G. 5A, KĖDAINIAI) KOMPLEKSIŠKAS SUTVARKYMAS, PRITAIKANT KULTŪRINĖMS BEI KITOMS REIKMĖMS

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus", įgyvendino projektą „Kėdainių sinagogos (Smilgos g. 5a, Kėdainiai) kompleksiškas sutvarkymas, pritaikant kultūrinėms bei kitoms reikmėms" Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-21-0001.
Projekto tikslas – išsaugoti kultūros paveldo objekto autentiškumą ir vertingąsias savybes, sudaryti sąlygas visuomenei pažinti kultūros paveldo objektą.
Projektu siekiama prisidėti prie viešosios infrastruktūros optimizavimo, kur sustiprinus esamą miesto kultūros traukos centrą, bus skatinamas papildomas lankytojų srautas, didinamas patrauklumas investicijoms, verslo plėtrai ir naujų darbo vietų kūrimui. Įgyvendinus projektą, bus sutvarkytas kultūros paveldo objektas, kas efektyviai užtikrins objekto funkcionavimą, efektyvų eksploatavimą, kultūros veiklų kokybę.
Siekiant sudaryti sąlygas visuomenei pažinti ir naudotis šiuo kultūros paveldo objektu, ateityje planuojama ją pritaikyti kultūrinėms bei kitoms reikmėms.
Bendra projekto vertė yra 270 513,75 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos (Europos regioninės plėtros fondas) 232 127,35 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 38 386,40 Eur.