J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa (kalnovardžių)
Apklausa (kalnovardžių)
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo


Kėdainių rajono savivaldybės administracija, pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ , įgyvendino projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kėdainių rajono savivaldybėje“ Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-01-0008.

Projekto tikslas – prisidėti prie sąlygų, reikalingų veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, sukūrimo.

Projekto uždavinys - gerinti šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą Kėdainių rajono savivaldybėje.

Projekto rezultatas - sukurti / išplėsti socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (6 vnt.).

Bendra projekto vertė – 295 654,05 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos – 295 654,05 Eur.