J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo


Kėdainių rajono savivaldybės administracija, pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ , įgyvendino projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kėdainių rajono savivaldybėje“ Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-01-0008.

Projekto tikslas – prisidėti prie sąlygų, reikalingų veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, sukūrimo.

Projekto uždavinys - gerinti šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą Kėdainių rajono savivaldybėje.

Projekto rezultatas - sukurti / išplėsti socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (6 vnt.).

Bendra projekto vertė – 295 654,05 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos – 295 654,05 Eur.