J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJAUS AKTUALIZAVIMAS, PADIDINANT KULTŪROS PAVELDO AKTUALUMĄ, LANKOMUMĄ IR ŽINOMUMĄ

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo

Kėdainių rajono savivaldybės administracija įgyvendino pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" priemonę 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“  projektą „Kėdainių krašto muziejaus aktualizavimas, padidinant kultūros paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą“ Nr. 05.4.1-CPVA-K-303-02-0021.
Projekto tikslas - Kėdainių krašto muziejaus išsaugojimas ir atskleidimas, siekiant pritaikyti kultūrinėms ir kitoms reikmėms, užtikrinti jo prieinamumą visuomenei ir lankytojams.
Projekto uždavinys - sutvarkyti ir pritaikyti Kėdainių krašto muziejų, padidinant kultūros paveldo objekto aktualumą, lankomumą ir žinomumą.
Projekto rezultatas - sutvarkytas Kėdainių krašto muziejaus paveldo objekto pastatas.

Bendra projekto vertė – 406 668,76 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos 325 335,00 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 81 333,76 Eur.