J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
PRIEMONIŲ, SKIRTŲ ŽEMO SLENKSČIO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMUI, ĮGYVENDINIMAS KĖDAINIŲ RAJONE

Finansuojama iš
Europos socialinio fondo lėšų

Projekto tikslas - gerinti žemo slenksčio paslaugų kokybę ir prieinamumą asmenims, piktnaudžiaujantiems psichoaktyviosiomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų Kėdainių rajone.
Projekto uždavinys - įgyvendinti priemones, skirtas žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimui asmenims, piktnaudžiaujantiems psichoaktyviosiomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų Kėdainių rajone.
Projekto rezultatas - 4 278 apsilankymai žemo slenksčio paslaugų kabinetuose.
Bendra projekto vertė – 64 962,99 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos – 64 962,99 Eur.


Projekto partneris - viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras, Budrio g. 5, Kėdainiai