J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
KĖDAINIŲ RAJONO DOTNUVOS SENIŪNIJOS AKADEMIJOS MIESTELIO VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATO ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS), PRITAIKANT JĮ KAIMO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS

Kėdainių rajono savivaldybės administracija pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ įgyvendino projektą „Kėdainių rajono Dotnuvos seniūnijos Akademijos miestelio visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas (modernizavimas), pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams“ Nr. 20K1-KK-17-1-02222-PR001.

Projekto tikslas - modernizuojant miestelio visuomeninės paskirties pastatą, sudaryti sąlygas gyventojams įgyti naujų žinių ir kvalifikacijų, mažinti technologinę atskirtį tarp kaimų ir miestų gyventojų, sudaryti tinkamas sąlygas laisvalaikio praleidimui.

Projekto uždavinys - modernizuoti ir atnaujinti Akademijos miestelio ambulatorijos visuomeninės paskirties erdves.

Projekto rezultatas - modernizuota ir atnaujinta Akademijos miestelio ambulatorija.

Bendra projekto vertė – 187 747,00 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos (Europos žemės ūkio fondas) - 127 666,60 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - 22 529,40 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos - 37 551,00 Eur.