J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
KĖDAINIŲ MIESTO A. KANAPINSKO, P. LUKŠIO, MINDAUGO, PAVASARIO IR ŽEMAITĖS GATVIŲ REKONSTRUKCIJA

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo

Kėdainių rajono savivaldybės administracija įgyvendino pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ projektą „Kėdainių miesto A. Kanapinsko, P. Lukšio, Mindaugo, Pavasario ir Žemaitės gatvių rekonstrukcija" Nr. 06.2.1-TID-R-511-21-0003.
Projekto tikslas - plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais, gerinant A. Kanapinsko, P. Lukšio, Mindaugo, Pavasario ir Žemaitės gatvių Kėdainių mieste techninius parametrus ir diegiant eismo saugos priemones.
Projekto uždavinys - vietinės reikšmės kelių transporto infrastruktūros vystymas ir eismo saugos priemonių diegimas Kėdainių mieste.
Laukiamas projekto rezultatas:
- įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės Kėdainių mieste - 1 vnt. (įrengta žiedinė sankryža Gegučių, A. Kanapinsko, Liaudies gatvių sankryžoje);
- rekonstruoti keliai (gatvės) Kėdainių mieste, bendras ilgis - 3,68 km.
Bendra projekto vertė yra 2 362 311,46 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos (Europos regioninės plėtros fondas) 1 507 705,22 Eur, Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 854 606,24 Eur.