J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Dienos socialinės globos ir reabilitacijos centro suaugusiems asmenims su negalia įkūrimas Kėdainių rajone

Projekto pavadinimas

Dienos socialinės globos ir reabilitacijos centro suaugusiems asmenims su negalia įkūrimas Kėdainių rajone

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas: sukurti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą Kėdainių rajone suaugusiems asmenims su negalia (sunkia – proto, fizine ir kompleksine bei iš dalies nesavarankiškiems asmenims su psichine negalia), siekiant didinti paslaugų gavėjų skaičių, tenkinti jų poreikius ir gerinti socialinių paslaugų kokybę. 1. Rekonstruoti nenaudojamą pastato, esančio Lukšio g. 16, Kėdainiuose, patalpas, reikalingas socialinių paslaugų plėtrai. 2. Įsigyti visą reikalingą įrangą ir priemones įstaigos veiklai ir socialinių paslaugų kokybei užtikrinti. 3. Įsigyti transporto priemonę, pritaikytą neįgaliesiems, atvežti ir parvežti juos į/iš dienos centro. 4. Sukurti naujas darbo vietas socialinių paslaugų kokybei užtikrinti.

Laukiami rezultatai

1.Rekonstruotos 860 m2 ploto patalpos; 2. Sukurta 12 naujų darbo vietų; 3. Socialinių paslaugų gavėjų skaičiaus pokytis – iki 50 asmenų per dieną, iki 70-80 asmenų per mėnesį; 4. Asmenų, grįžusių į darbo rinką, skaičius – 15; 5. Pagerėjusi socialinių paslaugų kokybė.

Įgyvendinimo laikas

2006-05-01  -  2008-09-30

Projekto vertė

2 363 866 Lt.

Savivaldybės lėšos

629 000 Lt.

Kontaktiniai asmenys

Marius Stasiukonis, Strateginio planavimo ir investicijų sk. vyr. specialistas,

tel. 8-347-44202, el. p. marius.stasiukonis@kedainiai.lt