J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Apleistų (bešeimininkių) pastatų ir jų teritorijų sutvarkymas Kėdainių rajone

 

Projekto pavadinimas

Apleistų (bešeimininkių) pastatų ir jų teritorijų sutvarkymas Kėdainių rajone

 

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas – likviduojant apleistus (bešeimininkius) pastatus Kėdainių rajone, iš dalies gerinti aplinkos kokybę ir sutvarkyti kraštovaizdį.

Projekto uždavinys – lividuoti 84 apleistus (bešeimininkius) pastatus bei sutvarkyti jų aplinką.

Rezultatai

Likviduoti 84 apleisti (bešeimininkiai) pastatai bei sutvarkytos jų teritorijos

Bendra projekto vertė

2.034.035,68 Lt, iš jų ES lėšos - 1.932.333,87 Lt

(589.097,45 Eur, iš jų ES lėšos - 559.642,57 Eur)

Savivaldybės lėšos

101.701,81 Lt (29.454,88 Eur)

 

 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą ,,Apleistų (bešeimininkių) pastatų likvidavimas ir jų teritorijų sutvarkymas Kėdainių rajone“.

Visi šiame projekte teiktini likviduoti bešeimininkiai pastatai yra Kėdainių apylinkės teismo sprendimais pripažinti bešeimininkiais ir perduoti Kėdainių rajono savivaldybės nuosavybėn.

 Visi objektai yra Kėdainių rajono kaimiškose vietovėse. Tai menkaverčiai, apleisti statiniai, kurie darko kraštovaizdį, „teršia“ aplinką. Tai buvusių kolūkių palikimas - kaimo gyventojų individualiems ūkiams netinkamos didelės kiaulidės, karvidės, mėšlidės, mechaninės dirbtuvės, šakniavaisių ar trąšų sandėliai, siloso tranšėjos ir pan.

 Projektas įgyvendinamas penkiais etapais ir apima 84 apleistų pastatų likvidavimą ir jų teritorijų sutvarkymo darbus.

 Pirmieji apleistų pastatų griovimo darbai buvo pradėti dar 2012 m.  Tuomet buvo griaunama20 statinių ir sutvarkytos teritorijos Dotnuvos, Josvainių, Surviliškio, Vilainių ir Truskavos seniūnijų kaimuose. Šiam etapui buvo skirta 163 473 eurai arba 564 440 tūkst. litų. Darbus atliko bendrovė „Vaidva“.

 Per 2013-2014 m. Savivaldybė įvykdė dar 62 aplinką žalojančių objektų pripažinimo bešeimininkiais procedūras.

 Tad vykdant antrąjį projekto etapą nugriauti 22 statiniai: visi Josvainių seniūnijos kaimuose. Šiam etapui buvo skirta 629 127 Lt arba 182 207 eurų. Darbus vykdė UAB „Mato ranga“.

 Trečiame etape buvo nugriauta 17 statinių Krakių seniūnijoje. Šiam etapui buvo skirta 383 639 Lt arba 111 109 eurai. Darbus atliko įmonė „Vaidva“.

 Ketvirtojo etapo metu pašalinti 8 Josvainių seniūnijoje esantys statiniai – šešios fermos Juodkaimiuose ir dvi siloso tranšėjos Sviliuose. Šiam etapui panaudota 132 000 Lt arba 38 229 eurų suma. Darbus vykdė UAB „Aurelitas“.

 Šiuo metu baigiamas įgyvendinti penktasis projekto etapas, kurio metu nugriauta 15 statinių Krakių seniūnijoje bei 2 statiniai Surviliškio seniūnijoje. Iš viso 17 objektų. Šiai dienai liko tik šių teritorijų tvarkymo darbai, t.y. išlyginimas ir apsėjimas žole.

 Tai gi iš viso didžioji dalis apleistų pastatų likviduota Josvainių seniūnijose – 34, Krakių seniūnijoje – 32, Truskavos -10, Dotnuvos-3, Surviliškio -3, Pelėdnagių bei Vilainių –po 1.

 Kėdainių rajono savivaldybė - vienintelė tarp visų savivaldybių įgyvendinanti tokio masto projektą.

ES projekto įgyvendinimas akivaizdžiai teikia tiek aplinkosauginę, tiek socialinę, tiek ekonominę naudą ir yra labai reikšmingas Kėdainių rajonui.