J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Elektroninių priemonių, skirtų įtraukti gyventojus į demokratijos procesus, diegimas Kėdainių rajono savivaldybėje

Išsamus projekto "Elektroninių priemonių, skirtų įtraukti gyventojus į demokratijos procesus, diegimas Kėdainių rajono savivaldybėje" aprašymas

Projekto pavadinimas

Elektroninių priemonių, skirtų įtraukti gyventojus į demokratijos procesus, diegimas Kėdainių rajono savivaldybėje

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas - tobulinti Kėdainių rajono savivaldybės sprendimų priėmimo procesus, siekiant viešumo, skaidrumo ir konsensuso. Bus diegiamos e-informavimo, e-dalyvavimo ir e-konsultavimo paslaugos, bus atnaujinamas ir pritaikomas savivaldybės internetinis tinklalapis, taip pat savivaldybės darbuotojai bus apmokomi dirbti su naujai įdiegtomis sistemomis. Projektu siekiama aktyvinti Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų sąveiką, didinti savivaldybės veiklos skaidrumą, užtikrinti gyventojams aktualios informacijos prieinamumą,  galimybę išreikšti savo nuomonę ir daryti įtaką politiniams sprendimams, panaudojant e. demokratijos priemones, paremtas  informacijos ir ryšių technologijomis.

Laukiami rezultatai

Įgyvendinus projektą bus įdiegtos e-informavimo, e-dalyvavimo ir e-konsultavimo paslaugos, bus atnaujintas ir e-paslaugoms pritaikytas savivaldybės internetinis tinklalapis.

Įgyvendinimo laikotarpis

2010-06-01 – 2011-11-30

Projekto vertė

465 196,90 Lt

Savivaldybės lėšos

-

Kontaktiniai asmenys

Aušra Čiukienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 347)

44201, el. p. ausra.ciukiene@kedainiai.lt