J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Žemės sklypų planų, prilyginamų teritorijų planavimo dokumentams, parengimas savivaldybės objektams


Projekto pavadinimas

Žemės sklypų planų, prilyginamų teritorijų planavimo dokumentams, parengimas savivaldybės objektams

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas - užtikrinti Kėdainių rajono savivaldybės darnų vystymąsi bei racianalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. Projekto uždavinys - parengti žemės sklypų planus, prilyginamus teritorijų planavimo dokumentams, savivaldybės objektams. Įgyvendinus projektą bus parengta savivaldybės objektų žemės sklypų planų, prilyginamų teritorijų planavimo dokumentams.

Laukiami rezultatai

Savivaldybės objektų žemės sklypų planai, prilyginami teritorijų planavimo dokumentams, 20 vnt.

Įgyvendinimo laikotarpis

2012-03-20 – 2015-03-20

Bendra projekto vertė

20.962.58 Lt.

Savivaldybės lėšos

3.144.39 Lt.

Kontaktiniai asmenys

Eglė Mikalauskaitė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 347) 44205, el.p. egle.mikalauskaite@kedainiai.lt