J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Kėdainių lopšelio – darželio „Pasaka“ pastato rekonstrukcija (energijos taupymo priemonės ir kiti darbai)

Projekto pavadinimas

Kėdainių lopšelio – darželio „Pasaka“ pastato rekonstrukcija (energijos taupymo priemonės ir kiti darbai)

Projekto tikslai ir uždaviniai

Mažinti ugdymo įstaigoje suvartojamos energijos sąnaudas, užtikrinti efektyvų energijos vartojimą, rekonstruoti ugdymo įstaigą, modernizuoti  pastato energetikos sistemas pagerinant energetines charakteristikas bei sudaryti palankias sąlygas ugdymo proceso organizavimui ir įgyvendinimui.

Rezultatai

Įgyvendinus planuojamas energijos taupymo priemones, sutaupyta apie 227 MWh šilumos energijos per metus. Sutaupyta šiluminė energija turės teigiamo poveikio aplinkai. Švietimo įstaigoje pagerės higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos sąlygos, bus taupomos pastato apšildymui skiriamos lėšos, pagerės mikroklimatas auklėtiniams, auklėtojoms, administracijos ir aptarnaujančio personalo darbuotojams.

Projekto vertė

1 978 513,00 Lt/ 573 016,97 Eur

Savivaldybės lėšos

-