J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Kėdainių lopšelio – darželio „Pasaka“ pastato rekonstrukcija (energijos taupymo priemonės ir kiti darbai)

Projekto pavadinimas

Kėdainių lopšelio – darželio „Pasaka“ pastato rekonstrukcija (energijos taupymo priemonės ir kiti darbai)

Projekto tikslai ir uždaviniai

Mažinti ugdymo įstaigoje suvartojamos energijos sąnaudas, užtikrinti efektyvų energijos vartojimą, rekonstruoti ugdymo įstaigą, modernizuoti  pastato energetikos sistemas pagerinant energetines charakteristikas bei sudaryti palankias sąlygas ugdymo proceso organizavimui ir įgyvendinimui.

Laukiami rezultatai

Įgyvendinus planuojamas energijos taupymo priemones, bus sutaupyta apie 227 MWh šilumos energijos per metus. Sutaupyta šiluminė energija turės teigiamo poveikio aplinkai. Švietimo įstaigoje pagerės higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos sąlygos, bus taupomos pastato apšildymui skiriamos lėšos, pagerės mikroklimatas auklėtiniams, auklėtojoms, administracijos ir aptarnaujančio personalo darbuotojams.

Įgyvendinimo laikotarpis

2012-05-16 – 2013-10-29

Projekto vertė

1 978 513 Lt

Savivaldybės lėšos

-

Kontaktiniai asmenys

Jeronimas Vilkelis, Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyresn. specialistas, tel (8 347) 69524, el. p. jeronimas.vilkelis@kedainiai.lt