J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Pelėdnagių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos ir Akademijos ambulatorijų pastatų išorinių atitvarų ir energetikos sistemų rekonstrukcija

Projekto pavadinimas

Kėdainių rajono Pelėdnagių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos ir Akademijos ambulatorijų pastatų išorinių atitvarų ir energetikos sistemų rekonstrukcija

Projekto tikslai ir uždaviniai

Pagrindinis projekto tikslas – padidinti šilumos energijos vartojimo efektyvumą ir tiekimo stabilumą ambulatorijose. Kiti tikslai: rekonstravus Pelėdnagių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos ir Akademijos ambulatorijų pastatų išorines atitvaras ir energetines sistemas, pradėti modernizuoti ambulatorijų įrangą, plėsti ambulatorijų veiklą.

Laukiami rezultatai

Parengta ambulatorijų pastatų techninė projektavimo dokumentacija – 5 vnt: Dotnuvos - 2004m. spalio mėn., Pernaravos - 2005m. birželio mėn., Pelėdnagių, Krakių ir Akademijos – 2006m. balandžio mėn.; rekonstruotos visų penkių ambulatorijų pastatų išorinės atitvaros – 3958,16 m2; rekonstruotos Dotnuvos, Pernaravos ir Akademijos ambulatorijų šildymo sistemos – 3 vnt.

Įgyvendinimo laikas

2004-08-02  -  2006-09-30

Projekto vertė

944547,40 Lt.

Savivaldybės lėšos

94454,71 Lt.

Kontaktiniai asmenys

Margarita Rukšienė,  Architektūros ir urbanistikos sk. vyr. specialistė, tel. 8-347-69578, el. p. margarita.ruksiene@kedainiai.lt