J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Turizmo vystymo galimybės Nevėžio regione (jungtinis Kauno, Kėdainių ir Panevėžio rajonų savivaldybių projektas)

Projekto pavadinimas

Turizmo vystymo galimybės Nevėžio regione (jungtinis Kauno, Kėdainių ir Panevėžio rajonų savivaldybių projektas)

Projekto tikslai ir uždaviniai

Pagrindinis tikslas yra pagerinti vietinės bendruomenės, esančios prie Nevėžio upės baseino Kauno, Kėdainių ir Panevėžio rajonuose, gyvenimo kokybę, turizmo, kultūros ir užimtumo lygį, padėti panaudoti Europos Sąjungos fondų paramą. Uždaviniai: parengti Nevėžio regiono turizmo vystymo galimybių studiją ir techninę dokumentaciją, kurios pagrindu bus teikiama paraiška ES SF paramai gauti: dviračių takų tiesimui, mašinų stovėjimo, poilsio aikštelių ir poilsiaviečių įrengimui, priėjimų prie gamtos, kultūros paveldo ir istorinių paminklų įrengimui.

Laukiami rezultatai

Parengta Nevėžio regiono turizmo vystymo galimybių studija, specialusis dviračių takų planas, preliminarios sąmatos bei užduotis techniniam projektui ir užpildyta paraiška ES SF paramai gauti.

Įgyvendinimo laikas

2004-11-01  -  2005-12-15

Projekto vertė

337468,39 Lt.

Savivaldybės lėšos

82867,20 Lt. (3 savivaldybių  lėšos)

Kontaktiniai asmenys

Margarita Rukšienė, Architekto tarnybos vyr. specialistė, tel. 8-347-69525,

el. p. margarita.ruksiene@kedainiai.lt