J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Kėdainių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, nuotekų ir vandens tiekimo tinklų išplėtimas

Projekto pavadinimas

Kėdainių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, nuotekų ir vandens tiekimo tinklų išplėtimas (2002/LT/16/P/PE009)

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas – išplėsti vandens ir nuotėkų tinklus Kėdainių mieste ir aplinkinėse gyvenvietėse, renovuoti senus vandentiekio ir kanalizacijos tinklus, rekonstruoti miesto valymo įrenginius ir nuotėkų siurblines.

Laukiami rezultatai

Sumažės gruntinio vandens užterštumas, nutekamųjų vandenų infiltracija, neapskaitomo vandens kiekis, sumažės eksploatacinės išlaidos, pagerės valymo įrenginių išvalymo rodikliai, bus pagerintas dumblo sausinimas. 

Įgyvendinimo laikas

2003 m. kovo mėn. - 2009 m. rugsėjo mėn.

Projekto vertė

10 400 000 Eurų

Skirta parama

8 840 000 Eurų iš Sanglaudos fondo ir valstybės biudžeto lėšų

Savivaldybės lėšos

1 560 000 Eurų  iš UAB ,,Kėdainių vandenys“ lėšų

Kontaktiniai asmenys

Kęstutis Vaitkevičius, projekto įgyvendinimo vadovas, UAB ,,Kėdainių vandenys” direktorius, tel. (8~347) 51341, el. p. admin@kedainiuvandenys.lt

 

„Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: žingsnis į mūsų gerovę“

 

Lietuva yra viena iš šalių, kurioms teikiama parama per Sanglaudos fondą. Lietuva yra parengusi strategiją, nustatančią prioritetinius tikslus ir priemones Sanglaudos fondo tikslų pasiekimui, o taip pat ir apibrėžusi nacionalinę strategiją aplinkosaugos srityje. Visa programa yra sukoncentruota į atliekų ir nuotekų tvarkymą bei vandens kokybės gerinimą ir jo tiekimo infrastruktūros tobulinimą.

 

INFORMACIJA APIE ES SANGLAUDOS FONDO PROJEKTO

„KĖDAINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJA, NUOTEKŲ IR VANDENS TIEKIMO TINKLŲ IŠPLĖTIMAS (Nr. 2002/LT/16/P/PE/009)

ĮGYVENDINIMĄ

 

Ši projektas yra skirtas pagerinti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugas Kėdainių mieste ir aplinkinėse vietovėse, įskaitant naują nuotekų valymo įrenginių rekonstrukciją, siurblinių atnaujinimą ir paslaugų išplėtimą iki Babėnų. Vandentiekio ir nuotekų siurblinių statyba bei rekonstrukcija sumažins energijos sunaudojimą, pagerins patikimumą, sumažins avarijų padarinių likvidavimo kaštus, sumažins užterštumo riziką. Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų išplėtimas sumažins gruntinio vandens užterštumą, potencialią riziką sveikatai dėl vandens sukeliamų ligų, nebekels grėsmės gyventojų sveikatai.

 

Procentais

Lėšos,eurais

Projekto vertė

100 %

10.400.000

Sanglaudos fondo dalis

65 %

6.760.000

LR biudžeto dalis*

35 %

3.640.000

* LR biudžeto dalį sudaro ir UAB „Kėdainių vandenys“ lėšos.
UAB „Kėdainių vandenys“ savo dalies apmokėjimui įgyvendinat projektą yra paėmusi 6.356.000 litų ilgalaikę (7metų) paskolą.

ĮGYVENDINTOS PROJEKTO APIMTYS:
I dalis. Kėdainių nuotekų ir vandens tiekimo tinklų išplėtimas.
Vandentiekio tinklai nutiesti: Vyšnių g., Kosmonautų g., Pergalės g, Elevatoriaus g., Draugystės g., S.Dariaus ir S.Girėno g., Žibuoklių g., Saulėlydžio g., Ąžuolų g., Žibuoklių g., Šviesos g., Daukšos g.), Paobelio gyv. (Nevėžio g., Gėlių g., Lauko g., Kedainių g.), įrengtas diukeris per Nevėžio upę.
Viso vandentiekio tinklų nutiesta - 9.155,22 m.
Pastatytos 2 naujos geriamojo vandens siurblinės, 5 geriamojo vandens siurblinės – rekonstruotos.

Nuotekų tinklai nutiesti: Elevatoriaus g., Kosmonautų g., Ąžuolų g., Daukšos g., Saulėlydžio g., Draugystės g., S.Dariaus ir S.Girėno g., Šviesos g., Ateities g., Žilvičių g., Sodininkų g., Vyšnių g., Jubiliejaus g., Pergalės g., Žibuoklių g., A.Kanapinsko g., Akacijų g., Jazminų g., Uosių g., Kadagių g., Klevų g., Dvaro g., Tilto g.
Viso nuotekų tinklų nutiesta - 19.135,95 m.
Pastatytos 6 naujos nuotekų siurblinės, 2 nuotekų siurblinės – rekonstruotos.

II dalis. Kėdainių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija.
Rekonstruotų nuotekų valymo įrenginių našumas 8200 m3/parą. Rekonstruoti valymo įrenginiai pagerins dumblo tvarkymą ir sausinimą. Įrengimai yra su prailgintu aeravimu ir biologiškai skaidomu medžiagų šalinimu, sumažins išleidžiamą BDS5 iki 15 mg/l, azoto iki 15 mg/l ir fosforo iki 2 mg/l kiekį.