J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Kėdainių rajono gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo specialiojo plano parengimas

 

Projekto pavadinimas

Kėdainių rajono gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo specialiojo plano parengimas

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas – užtikrinti Kėdainių rajono savivaldybės darnų vystymąsi bei racionalų  teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. Projekto uždavinys – nustatyti Kėdainių rajono gyvenamųjų vietovių ribas, patikslinti esamas.

Rezultatai

Nustatytos Kėdainių rajono gyvenamųjų vietovių ribos, t.y. patikslintos esamos ar nustatytos naujos kaimų ir miestelių administracinės ribos

Bendra projekto vertė

434.363,94 Lt/ 125.800,49 Eur

Savivaldybės lėšos

65.160,00 Lt/ 18.871,64 Eur