J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Kuro rūšies pakeitimas ir šilumos tiekimo infrastruktūros modernizavimas Lietuvoje (jungtinis 4 savivaldybių ir 6 įmonių projektas)

Projekto pavadinimas

Kuro rūšies pakeitimas ir šilumos tiekimo infrastruktūros modernizavimas Lietuvoje (jungtinis 4 savivaldybių ir 6 įmonių projektas)

Projekto tikslai ir uždaviniai

Pagrindinis tikslas yra efektyviai panaudoti energijos išteklius ir energiją, modernizuojant Dotnuvos Akademijos, Kaplių ir Šlapaberžės gyvenviečių šilumos ūkį ir šilumos tinklus. Uždaviniai: atnaujinti galimybių studijas ir investicinius projektus; parengti techninę dokumentaciją, reikalingą Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti; atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

Laukiami rezultatai

Parengta projektinė dokumentacija, reikalinga teikiant paraišką ES SF paramai gauti rekonstrukcijos darbams atlikti.

Įgyvendinimo laikas

2004-10-29  -  2005-05-02

Projekto vertė

2237414,40 Lt.

Savivaldybės lėšos

-

Kontaktiniai asmenys

Aloyzas Budrys, Energetinio ir komunalinio ūkio tarnybos vedėjas, tel. 8-347-69520,

el. p. aloyzas.budrys@kedainiai.lt