J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Sklypų suformavimo prie daugiabučių namų detaliųjų planų parengimas (II etapas)
 
 

Projekto pavadinimas

Sklypų suformavimo prie daugiabučių namų detaliųjų planų parengimas (II etapas)

 

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas - užtikrinti Kėdainių rajono savivaldybės darnų vystymąsi bei racianalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. Projekto uždavinys - parengti Kėdainių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų sklypų detalųjį planą. Įgyvendinus projektą bus parengtas detalusis planas.

Rezultatai

Kėdainių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų sklypų detalusis planas, 8 vnt.

Bendra projekto vertė

29 629,75 Eur

Savivaldybės lėšos

4 444,47 Eur