J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Pernaravos seniūnijos Juodupio sausinimo sistemos magistralinių griovių ir jų statinių rekonstrukcija

Projekto pavadinimas

Pernaravos seniūnijos Juodupio sausinimo sistemos magistralinių griovių ir jų statinių rekonstrukcija

Projekto tikslai ir uždaviniai

Pagerinti Kėdainių rajono Pernaravos seniūnijoje esančių kaimų gyventojų gyvenimo ir darbo sąlygas ir pagerinti šios vietovės bendrojo naudojimo melioracijos inžinerinės infrastruktūros techninę būklę. Sumažinti gyventojų ar kitų subjektų nuostolius dėl blogos vandentvarkos statinių būklės. Padidinti (atstatyti funkcionavimą) rekonstruotų griovių efektyviai surenkamo vandens teritorijos plotą. Užtikrinti projekto investicijų efektyvumą. Sukurti ekonominės – socialinės naudos pridėtinę vertę.

Laukiami rezultatai

Rekonstruoti 16,85 km Langakių kadastro vietovėje esančių melioracijos griovių. Planuojama rekonstruoti magistralinius ir nuvedamuosius griovius, atstatyti jų apsaugos juostas, nukirsti krūmus šlaituose, išvalyti dugną nuo sąnašų, atstatyti griovių profilį, rekonstruoti 171 seną žiotį, pakeičiant jas modernesnės konstrukcijos polietileninėmis žiotimis. Šių žiočių tolesnės priežiūros palengvinimui ir žiočių apsaugos užtikrinimui numatyta pastatyti plastmasinius stulpelius, žyminčius drenažo žiočių vietą.

Rekonstruoti 35 pralaidas. Šių pralaidų dabartinė būklė yra labai bloga, t.y. pralaidų vamzdžiai ir antgaliai suirę, nesandarios siūlės tarp vamzdžių žiedų.

Įgyvendinimo laikas

2009-05-27 – 2010-06-30

Projekto vertė

657479,30 Lt.

Savivaldybės lėšos

65747,93 Lt.

Kontaktiniai asmenys