J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Kėdainių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2020 metų parengimas

Projekto pavadinimas

Kėdainių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2020 metų parengimas

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas – parengti Kėdainių rajono savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2020 metų, užtikrinantį, savivaldybės valdymo efektyvumą. Atsižvelgiant į nūdienos pokyčius, rajono vystymosi tempus, valstybinio lygmens ilgalaikius strateginio planavimo dokumentus reikalinga parengti strateginį plėtros planą ilgesniam laikotarpiui, kuris apimtų 2011 - 2020 metus. Tai užtikrintų tolesnį savivaldybės valdymo efektyvumą ir našumą, padidintų administracinius darbuotojų gebėjimus regioninės plėtros planavimo srityje. Rengiant planą, būtų atlikta išsami esamos situacijos, ekonominės ir socialinės būklės analizė, patikslinta rajono plėtros vizija, nustatyti prioritetai, tikslai, uždaviniai planuojamam laikotarpiui bei parengtas plano įgyvendinimo priemonių planas. Taip pat būtų parengta plano priežiūros sistema bei organizuotas plano pristatymas visuomenei.

Įgyvendinamas Pramoninio parko įkūrimo projektas, kasmet besikuriančios naujos smulkaus ir vidutinio verslo įmonės patvirtina Kėdainių, kaip pramoninio rajono, įvaizdį. Todėl viena iš projekto veiklų būtų studijos ,,Verslo plėtra Kėdainių rajone“ parengimas, kurioje reikėtų išanalizuoti esamą situaciją, verslo vystymosi galimybes Kėdainių rajone, detalizuoti perspektyvias verslo vystymo šakas, ypatinga dėmesį skiriant Kėdainių miesto pramoniniam rajonui ir jame besikuriančiam pramoniniam parkui. Taip pat studijoje reikėtų išanalizuoti papildomas investicijų skatinimo ir pritraukimo galimybes į rajoną ir Kėdainių pramoninį parką.

Laukiami rezultatai

Parengtas Kėdainių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2020 metų; parengta studija ,,Verslo plėtra Kėdainių rajone".

Įgyvendinimo laikotarpis

2010-03-23 – 2012-06-06

Projekto vertė

 297600 Lt

Savivaldybės lėšos

 44640 Lt.

Kontaktiniai asmenys

Kristina Kemešienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja, tel. (8 347) 69 512, el. p. kristina.kemesiene@kedainiai.lt

Strateginio plėtros plano iki 2020 metų rengimas        

 Darbo grupė     Pirmieji du darbo grupės mokymai     Baigti darbo grupės mokymai

Pradėtas rengti Kėdainių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2020 metų

Studijos "Verslo plėtra Kėdainių rajone" santrauka

Kėdainių rajono gyventojų nuomonės tyrimo ataskaita

Kėdainių rajono verslininkų ir verslo specialistų nuomonių tyrimo ataskaita