J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Psichikos dienos stacionaro (centro) įkūrimas VšĮ Kėdainių PSPC Psichikos sveikatos skyriuje

Projekto pavadinimas

Psichikos dienos stacionaro (centro) įkūrimas VšĮ Kėdainių PSPC Psichikos sveikatos skyriuje

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas – Psichikos dienos stacionaro (centro) VšĮ Kėdainių PSPC psichikos sveikatos skyriuje įkūrimas. Tikslui pasiekti numatoma plėtoti lanksčių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų tinklą bendruomenėje, padidinti psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą ir išvengti asmenų, kurių psichikos būsena leistų gydytis dienos centre, patekimo į stacionarą.

Projekto “Psichikos dienos stacionaro (centro) įkūrimas VšĮ Kėdainių PSPC Psichikos sveikatos skyriuje” įgyvendinimo laikotarpiu bus rekonstruotos ir įrengtos patalpos, įsigyta medicininė, biuro ir kita, specializuotiems psichoterapijos, meno, šviesos terapijos užsiėmimams reikalinga, įranga. Tokiu būdu Kėdainių rajone bus plėtojamas lanksčių (pagalbos intensyvumą pritaikant prie konkrečių paciento poreikių) psichikos sveikatos priežiūros paslaugų tinklas bendruomenėje (artimoje paciento gyvenamajai vietai aplinkoje): pagerės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumas regiono gyventojams; padidės sveikatos paslaugų kokybė (galimybė teikti naujas, pacientų poreikius atitinkančias, paslaugas).

Laukiami rezultatai

Įsteigtas psichikos dienos stacionaras (centras) VšĮ Kėdainių PSPC psichikos sveikatos skyriuje 250 m2;

Pagerės sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas 2000 tikslinės grupės pacientų.

Įgyvendinimo laikotarpis

2010-12-28 – 2012-11-30

Projekto vertė

880 991,47 Lt

Savivaldybės lėšos

-

Kontaktiniai asmenys

Projekto pareiškėjas - Kėdainių PSPC; kontaktiniai asmenys vyr. gydytoja-direktorė Audronė Rimkevičienė, tel.: (8 347) 51573, el.p.: a.rimkeviciene@kedainiupspc.lt; Jūratė Vaitonienė, (8 347) 50601, el. p. vaitoniene@yahoo.com