J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
BEŠEIMININKIŲ APLEISTŲ PASTATŲ LIKVIDAVIMAS KĖDAINIŲ RAJONE

Finansuojama iš
Europos sanglaudos fondo

Kėdainių rajono savivaldybės administracija pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ įgyvendino projektą „Bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas Kėdainių rajone" Nr. 05.5.1-APVA-R-019-21-0006.

Projekto tikslas – didinti kraštovaizdžio vizualinį potencialą, likviduojant bešeimininkius apleistus pastatus Kėdainių rajone.
Projekto uždavinys – likviduoti bešeimininkius apleistus pastatus ir sutvarkyti jų teritorijas
Kėdainių rajono savivaldybės administracija jau dešimtmetį sistemingai vykdo apleistų pastatų pripažinimo bešeimininkiais procedūras. Šiuo projektu likviduoti 52 bešeimininkiai pastatai. Jie buvo menkaverčiai, apleisti, avarinės būklės, darkantys kraštovaizdį, keliantys pavojų ten galinčių būti žmonių saugumui bei gyvybei. Tai buvusios kolūkinės sistemos palikimas – griūvančios fermos, buvę sandėliai, saugyklos ir pan. Šie objektai ne tik neprisidėjo prie palankios aplinkos apsaugos, bet ir darė neigiamą poveikį kraštovaizdžio struktūrai, vizualiai teršia kraštovaizdžio teritoriją.

Bendra projekto vertė yra 291 220,23 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos - 247 537,19 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos - 43 683,04 Eur.