J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
KĖDAINIŲ MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PARENGIMAS

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo


Kėdainių rajono savivaldybės administracija pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-513 priemonės „Darnaus judumo sistemų kūrimas“ įgyvendino projektą „Kėdainių miesto darnaus judumo plano parengimas“ Nr. 04.5.1-TID-V-513-01-0009.
Projekto tikslas - įvertinus poreikius, sukurti subalansuotą, efektyviu išteklių ir šiuolaikinių technologijų naudojimu grindžiamą darnaus judumo sistemą Kėdainių mieste.
Projekto uždavinys - skatinti darnų judumą mieste ir plėtoti aplinkai draugišką transportą.
Projekto rezultatas - parengtas Kėdainių miesto darnaus judumo planas.

Bendra projekto vertė – 15 609,00 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos (Europos regioninės plėtros fondas) – 13 267,65 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos - 2 341,35 Eur.