J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
NAUJAI NUTIESTOS GATVĖS DALIS KĖDAINIŲ MIESTE

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo


Kėdainių rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“, su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra 2020 m. sausio 5 d. pasirašė projekto „Naujai nutiestos gatvės dalis Kėdainių mieste" Nr. 06.2.1-TID-R-511-21-0003 finansavimo sutartį.
Projekto tikslas - plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais – gerinti kelių techninius parametrus Kėdainių mieste.
Projekto uždavinys – nutiesti dalį gatvės Kėdainių mieste.
Projekto rezultatai - naujai nutiesta dalis T. Bružaitės gatvės Kėdainių mieste - 0,23 km.

Bendra projekto vertė yra 187 193,42 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos (Europos regioninės plėtros fondas) 128 633,33 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 58 560,09 Eur.