J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
NAUJAI NUTIESTOS GATVĖS DALIS KĖDAINIŲ MIESTE

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo


Kėdainių rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“, su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra 2020 m. sausio 5 d. pasirašė projekto „Naujai nutiestos gatvės dalis Kėdainių mieste" Nr. 06.2.1-TID-R-511-21-0003 finansavimo sutartį.
Projekto tikslas - plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais – gerinti kelių techninius parametrus Kėdainių mieste.
Projekto uždavinys – nutiesti dalį gatvės Kėdainių mieste.
Projekto rezultatai - naujai nutiesta dalis T. Bružaitės gatvės Kėdainių mieste - 0,23 km.

Bendra projekto vertė yra 187 193,42 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos (Europos regioninės plėtros fondas) 128 633,33 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 58 560,09 Eur.