J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO PLĖTRA ARNETŲ NAME

Kėdainių rajono savivaldybės administracija pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“ įgyvendino projektą „Tradicinių amatų centro plėtra Arnetų name“ Nr. 20AM-KK-16-1-03888-PR001.

Projekto tikslas - krašto amatų išsaugojimas, gaivinimas bei jų tęstinumas. Bus siekiama ir toliau vienyti Kėdainių krašto amatininkus sertifikavusius tautinio paveldo produktus, padedama populiarinti ir realizuoti jų gaminius, kaupiama sertifikavusių tautinius produktus amatininkų duomenų bazė, teikiama konsultacija norintiems sertifikuoti tautinius produktus. Toliau tyrinėjamas tautinis paveldas, vykdoma kultūrinė, edukacinė veikla.

Įgyvendinus projektą, amatų centras aprūpintas reikiama įranga bei priemonėmis, kurios reikalingos krašto senųjų amatų išsaugojimui bei gaivinimui.
Tradicinių amatų centre Arnetų name rengiami edukaciniai užsiėmimai, kuriuos veda sertifikuoto tautinio paveldo produktų amatininkai, vykdomos Neformalaus vaikų švietimo programos, amatininkų paruošti geriausi moksleivių darbai eksponuojami Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurse „Sidabro vainikėlis“, vykdoma Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa, organizuojamos tradicinių amatininkų parodos, paskaitos, seminarai. Amatai pristatomi Kėdainių rajono ir respublikiniuose renginiuose.

Bendra projekto vertė – 59 700,00 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos (Europos žemės ūkio fondas) 36 600,00 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 7 000,00 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 13 100,00 Eur.