J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALŲ KOMPLEKSINIS ATNAUJINIMAS KĖDAINIŲ MIESTE

 

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo

Kėdainių rajono savivaldybės administracija įgyvendino pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“ projektą „Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste" Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-21-0026.

Projekto tikslas – prisidėti prie gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimo Kėdainių mieste.

Projekto uždavinys - kompleksiškai atnaujinti daugiabučių namų kvartalus Kėdainių mieste.

Projekto rezultatai:
1. Atnaujinta daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų J. Basanavičiaus g., Josvainių g. I dalies ir Ramybės skv. gyvenamoji aplinka;
2. Sudarytos sąlygos geresniam teritorijų pasiekiamumui (įrengtos daugiabučių namų kiemų automobilių stovėjimo aikštelės ir privažiavimai, sutvarkyti želdynai, atnaujinti pėsčiųjų takai bei šaligatviai, įrengta ir atnaujinta mažos apimties bendruomeninė infrastruktūra (sūpuoklės, suoliukai, šiukšliadėžės, apšvietimas ir kt.).
3. Padidintas naudojamų viešųjų erdvių plotas ir jų prieinamumas gyventojams Kėdainių mieste;
4. Pagerintas estetinis miesto įvaizdžio patrauklumas.
Bendra projekto vertė yra 2 481 542,86 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos (Europos regioninės plėtros fondas) 1 137 640,00 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 286 495,71 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 1 057 407,15 Eur.