J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
. Česlovas Grincevičius

 Bibliografas, rašytojas, redaktorius.

Gimė 1913 01 17 Vilkijoje Kauno r., mirė 1994 06 28 Čikagoje JAV.

Užaugo ir mokėsi Josvainiuose, 1926−28 m. mokėsi Kėdainių gimnazijoje.

Novelių rinkinyje „Vidurnakčio vargonai“ (1953 m.) į pasakojimus įpinti Josvainių, Dotnuvos, Labūnavos, Krakių, Kėdainių, Šėtos, Šušvės, Dotnuvėlės, Nevėžio vardai ir vaizdai.

1933–38 m.Vytauto Didžiojo universitete studijavo literatūrą, pedagogiką, teatrologiją, 1942–43 m. knygotyrą. 1936–40 m. dirbo Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto bibliotekininku, 1941–43 m. Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekoje. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1945–46 m. Zalcburge vadovavo lietuvių Liaudies universitetui, 1946–48 m. mokytojavo V. Krėvės gimnazijoje. 1947–48 m. Zalcburgo universitete studijavo pedagogiką. Redagavo laikraštį „Mūsų žinios“. 1949 m. persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas. Nuo 1950 m. gyveno Cicero, nuo 1970 m. Čikagoje. 1959–67 m. dėstė Cicero Aukštesniojoje lituanistinėje mokykloje, jos direktorius. 1967–86 m. (su pertraukomis) dėstė Pedagoginiame lituanistikos institute Čikagoje. 1968–69 m. vadovavo Cicero Lietuviškų studijų institutui. 1969–93 m. dirbo laikraštyje „Draugas“. 1972–94 m. Pasaulio lietuvių archyvo direktorius. 1985–88 m. Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas.

Parašė poetinių legendų ir novelių (rinkiniai „Vidurnakčio vargonai“, 1953, „Vyskupo katinas“, 1972, „Vidudienio varpai“, 1985), novelių romaną „Geroji vasara“, 1970). Redagavo žurnalą „Tautos praeitis“ (t. 1 knygos 1–4 1959–62), su A. Skrupskeliene parengė J. Brazaičio „Raštus“ (6 t. 1980–85), sudarė lietuvių išeivijos literatūros 1945–67 bibliografiją (knygai „Lietuvių literatūra svetur“, 1968).