J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Skaidrius Kandratavičius

Nuotr. Mildos Kiaušaitės

Kunigas, poetas.

1991 m. baigė Alytaus Dainavos vidurinę mokyklą. 1991 m. dirbo anglų kalbos ir dailės mokytoju. 1992–1996 m. mokėsi Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1996–2000 m. dėstė tikybą Kauno J. Jablonskio gimnazijoje. 1998 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetą. 2000 m. gavo pastoracinės teologijos licenciato laipsnį. 2002 m. Kauno arkivyskumo S. Tamkevičiaus įšventintas į kunigus. Dirbo vikaru Kauno Prisikėlimo, Vilijampolės Šv. Juozapo, nuo 2004 m. Kauno Gerojo Ganytojo, nuo 2005 m. Raseinių parapijose. 2005‒2013 m. Paberžės ir Surviliškio, 2013‒2021 Labūnavos ir Vandžiogalos parapijų klebonas. Nuo 2021 m. Vandžiogalos klebonas ir Kauno Šv. Antano bažnyčios vikaras.

 Kūrybos publikuota spaudoje („Nemunas“, „Šiaurės Atėnai“, „Katalikų pasaulis“, „Dienovidis“, „XXI amžius“, „Dainava“, „Literatūroje ir mene“, „Metuose“), almanachuose („Poezijos pavasaris“, „Žiemos žodžiai“, „Žiema ir mirtis“, dzūkų kūrybos almanache „Tėkmė“), kitur.

Parašė šias knygas: „Metareligija“: eilėraščiai, 2004, 2006; „((De)generuotos NRG) sangriuva“: eilėraščiai ir kompaktinė plokštelė (kartu su R. Jaru), 2007.

2012 m. Kritinės minties institutas Demos išleido su prof. A. Bielskiu išverstą ir S. Kandratavičiaus redaguotą prof. A. MacIntyre'o  „Marksizmą ir krikščionybę“.

Paberžėje 2008‒2013 surengė 8-ias „Poezijos pavasario“ šventes, 4-is dailės plenerus.

1991 m. XXI jaunųjų filologų konkurso laureatas už poezijos vertimus.  2007 m. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Jaunimo literatūros premijos laureatas.