J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Romas Raila

V. Ivanauskienės nuotr.

Poetas

Gimė 1960 m. vasario 28 d. Kezuose, Kėdainių rajone.

1978‒1979 m. studijavo lituanistiką Vilniaus universitete, dirbo Kauno statybose, Ukmergės rajono Siesikų vidurinėje mokykloje.

Railos eilėraščiai publikuoti almanachuose „Poezijos pavasaris“ (2000), „Poetinis Druskininkų ruduo“, Ukmergės rajono 1982‒1993 m. „Poezijos pavasarėlių“ laureatų kūrybos almanache „Ten, kur Šventoji melsvą juostą pina“ ir kt. leidiniuose. Eilėraščiai, novelės, miniatiūros taip pat spausdinami Kauno kultūros ir meno savaitraštyje „Nemunas“, savaitraštyje „Šiaurės Atėnai“, Lietuvos katalikų savaitraštyje „XXI amžius“, kultūros mėnraštyje „Dienovidis“, Deltuvos kultūros almanache „Eskizai“, Ukmergės rajono laikraščiuose „Gimtoji žemė“, „Ukmergės žinios“ bei kituose leidiniuose. R. Raila yra Deltuvos kultūros almanacho „Eskizai“ redakcinės kolegijos narys. Jis yra nuolatinis Ukmergės rajono „Poezijos pavasarėlio“, įvairių respublikinių literatūrinių renginių dalyvis. R. Railos kūryba yra skambėjusi ir sulaukė gerų atsiliepimų Vilniuje, Druskininkuose vykusiuose naktiniuose skaitymuose, įvairiuose miestuose pristatant „Eskizų“ almanachą. 1986 m. tapo Ukmergės poezijos pavasarėlio laureatu.

2009 m. literatūrinė Vlado Šlaito premija skirta poetui Romui Railai už poezijos knygą „Grafo manija“ (1996), nepertraukiamą 20-ies metų kūrybinę veiklą ir pastarųjų metų poeziją.