J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Jadvyga Teofilė Juškytė-Juškevičiūtė

Lietuvių pedagogė, tautosakininkė, publicistė, pedagogė, lietuviškų vadovėlių autorė, lietuvių tautinio atgimimo veikėja.

1861 01 01 gimė Pernaravoje Kėdainių r., mirė 1848 03 1 6 Milvyduose, Kėdainių r.

Mokėsi namuose. 1901–1912 m. privačiai mokytojavo, 1920–1930 m. Pernaravos pradinės mokyklos vedėja.
1905 m. dalyvavo Didžiajame Vilniaus Seime. 1918 m. įsteigė Pernaravos valsčiaus savivaldybę, 1919 m. – vietinį gynimo komitetą (rinko kariuomenei maistą ir drabužius) ir šaulių būrį (kurį laiką buvo jo pirmininkė). Bendravo su J. Jablonskiu, K. Jauniumi, V. Kudirka, G. Petkevičaite Bite, J. Šliūpu, J. Tumu-Vaižgantu, P. Višinskiu, Žemaite.
Platino lietuvišką spaudą, bendradarbiavo žurnaluose „Varpas“, „Ūkininkas“, „Tėvynės sargas“, „Vilniaus žinios“, „Lietuvos žinios“, „Mokykla“, „Visuomenė“, „Tėvynės balsas“ ir kituose. Pasirašinėjo Širšės slapyvardžiu.

Su G. Petkevičaite Bite 1894 įsteigė „Žiburėlio“ draugiją.
Vaidino pirmajame lietuviškame spektaklyje „Amerika pirtyje“ Palangoje (1899).
Užrašė lietuvių liaudies pasakų, rinko tautodailės dirbinius. Didelį prijuosčių rinkinį padovanojo Kauno miesto muziejui.
Parengė pradinėms mokykloms vadovėlius: „Vaikų skaitymėliai su Lietuvos žemlapėliu“ (1905), „Lietuviškieji diktantai pradedamosioms mokykloms“ (1907), „Rašybos lavinimosi darbai“ (su S. Vazneliu, 1909), maldaknygę – „Sveika Marija“ (1906; sudaryta iš M. Daukšos, M. Valančiaus, A. Baranausko, Maironio ir kitų maldų, yra ir J. T. Juškytės parašyta malda „Šaukimas prie Viešpats per šv. Antano užtarimą“). Išvertė pjesių (rinkinys „Scenos vaizdeliai“, dvi knygos 1912).

Apdovanota Gedimino 3 laipsnio ordinu, keturiais Nepriklausomybės medaliais.
2019 06 01 Pernaravos centre, priešais seniūniją, buvo atidengtas ir pašventintas koplytstulpis (skulptorius Vidmantas Lietuvninkas), skirtas J. T. Juškytei ir jos 150 mečiui atminti. Išleistas pašto ženklas su jos atvaizdu.