J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Mikalojus Akelaitis (Akelevičius)

Iškilus lietuvių kultūros veikėjas, prozininkas, publicistas, kalbininkas,  tautosakininkas, vertėjas, pedagogas.

Gimė 1829 m. Čiuoderiškiuose Marijampolės r., mirė 1889 09 27 Paryžiuje Prancūzijoje

1861 m. apsigyveno Surviliškyje, buvo dvarininko Kudrevičiaus sekretoriumi.

Kėdainių apylinkėse rinko tautosaką, užrašinėjo kalbos faktus, mokytojavo Surviliškio dvare, kur baigė versti į lenkų kalbą (proza) K. Donelaičio „Metus“. Vincas Mykolaitis Putinas M. Akelaitį pavaizdavo romane „Sukilėliai“ iš to laikotarpio, kai gyveno Surviliškyje.

Mokėsi Marijampolės keturklasėje mokykloje, dirbo namų mokytoju. Nuo 1850 m. gyveno Varšuvoje, rašė į lenkų spaudą. 1858 m.  gyveno Svirlaukyje (Latvija), vėliau Varniuose, Rietave, Vilniuje. Bendravo su S. Daukantu, M. Valančiumi, susirašinėjo su J. I. Kraszewskiu. Laiške M. Balinskiui rašė apie knygų lietuvių kalba leidimo būtinumą (išspausdinta leidinyje „Teka Wileńska“, 1858). Įsteigė Lietuviškų knygų leidimo fondą, kurio lėšomis išleista skaitinių knygelių kaimo žmonėms. 1861 m.  parašė eiliuotų atsišaukimų („Gromata Vilniaus senelio“, „Pasaka senelio“), raginančių valstiečius sukilti. Dalyvavo 1863 m.  sukilime (Augustavo vaivadijos komisaro padėjėjas); laikėsi unijinių pažiūrų. Parengė ir redagavo laikraštį „Žinia“ (1864). 1864 m.  emigravo į Prancūziją. Buvo Paryžiaus lietuvių draugijos „Želmuo“ pirmininkas. Bendradarbiavo „Aušroje“, „Gazietoje lietuviškoje“ (Jungtinės Amerikos Valstijos). Lietuvių didaktinės literatūros vienas kūrėjų.

Parengė elementorius: „Lamentorius, arba Pradžia mokslo, sudėta mažiems vaikeliams“ (1860, išėjo 5 leidimai; jame įdėta beletristiškai parašytų pamokymų valstiečiams), „Lietuviškas elementorius“ (1860). Lenkų kalba parašė „Lietuvių kalbos gramatiką“ (1890). Į lenkų kalbą proza išvertė K. Donelaičio „Metus“ (neišspausdinta). Rinko lietuvių tautosaką, rengė lietuvių–lenkų kalbų žodyną, sukūrė technikos, gramatikos terminų (pvz., žodynas).