J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Jonas Božimovskis jaunesnysis

Biblijos vertėjas, kunigas, evangelikų reformatų pamokslininkas, katachetas.

Gimė 1645 m. Naujamiesty, Panevėžio r., mirė 1687 06 24 Vilniuje.

Kėdainiuose mokėsi, mokytojavo, buvo Kėdainių katechetas. Jo sūnūs Danielius ir Samuelis mokytojavo Kėdainių mokyklose.
Tėvui Jonui Božimovskiui vyresniajam (su Samueliu Minvydu iš lenkų kalbos išvertė pagrindines stambiausio XVII a. lietuviškos raštijos paminklo „Knygos nobažnystės krikščioniškos“ (1653) dalis – katekizmą, maldyną ir pamokslus. Kaip sinodo atstovas sykiu su kitais pripažinęs B. Chilinskio Biblijos vertimą netinkamą, pats ėmėsi versti, pradėdamas nuo Naujojo Testamento) mirus, kartu su S. Bitneriu, S. Monkevičium ir S. Lipskiu 1674–81 m. tęsė jo pradėtą Naujojo Testamento vertimą, tačiau beveik užbaigtas rankraštis 1681 m. sudegė Biržų klebonijoje. S. Bitneriui pradėjus Bibliją versti iš naujo, buvo vienas jo padėjėjų. Jų išverstas Naujasis Testamentas išspausdintas 1701 m. Karaliaučiuje.