J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Zina Nagytė (Liūnė Sutema)

Poetė, rašytoja, literatė

Gimė 1927 07 05 Mažeikiuose, mirė 2013 01 17  Čikagoje.

Pradžios mokyklą baigė Kėdainiuose.

1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1945 m. Vokietijoje baigė gimnaziją. Innsbrucko ir Freiburgo universitetuose studijavo vokiečių literatūrą. Kūrybą spausdino Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių spaudoje (žurnale „Metmenys“, laikraštyje „Naujienos“, savaitraščiuose „Nepriklausoma Lietuva“, „Dirva“ ir kitur).

Priklausė vadinamajai bežemių, neornamentuotos kalbos kartai. Išleido poezijos rinkinius „Tebūnie tarytum pasakoj“ (1955), „Nebėra nieko svetimo“ (1962), „Bevardė šalis“ (1966), „Badmetis“ (1972), „Graffiti“ (1993). Kūryboje istorinė savimonė atsiskleidžia per gimtosios žemės ir asmeninio likimo ryšį: susidūrus prarastai savajai erdvei ir privalomai priimti svetimajai erdvei, atsiveria vidinis vienatvės pasaulis. Poezijoje itin ryškus naratyvinis pradas, eilėraščiai jungiami į ciklą, išplečiantį poetinio pasakojimo galimybes. Svarbus žodžio ir tikrovės santykis. Rinkinyje „Vendeta“ (1981) svarbiausia tampa mirties, kartu ir gyvenimo prasmės problema, kuri svarstoma kaltės ir atleidimo kontekste. Dar išleido poezijos rinkinį „Tebūnie“ (2006), poezijos rinktinę „Sugrįžau“(2009).

Lietuvos nacionalinė premija (2007).

 

Gimė 1927 07 05 Mažeikiuose, mirė 2013 01 17  Čikagoje.

Pradžios mokyklą baigė Kėdainiuose.

1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1945 m. Vokietijoje baigė gimnaziją. Innsbrucko ir Freiburgo universitetuose studijavo vokiečių literatūrą. Kūrybą spausdino Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių spaudoje (žurnale „Metmenys“, laikraštyje „Naujienos“, savaitraščiuose „Nepriklausoma Lietuva“, „Dirva“ ir kitur).

Priklausė vadinamajai bežemių, neornamentuotos kalbos kartai. Išleido poezijos rinkinius „Tebūnie tarytum pasakoj“ (1955), „Nebėra nieko svetimo“ (1962), „Bevardė šalis“ (1966), „Badmetis“ (1972), „Graffiti“ (1993). Kūryboje istorinė savimonė atsiskleidžia per gimtosios žemės ir asmeninio likimo ryšį: susidūrus prarastai savajai erdvei ir privalomai priimti svetimajai erdvei, atsiveria vidinis vienatvės pasaulis. Poezijoje itin ryškus naratyvinis pradas, eilėraščiai jungiami į ciklą, išplečiantį poetinio pasakojimo galimybes. Svarbus žodžio ir tikrovės santykis. Rinkinyje „Vendeta“ (1981) svarbiausia tampa mirties, kartu ir gyvenimo prasmės problema, kuri svarstoma kaltės ir atleidimo kontekste. Dar išleido poezijos rinkinį „Tebūnie“ (2006), poezijos rinktinę „Sugrįžau“(2009).

Lietuvos nacionalinė premija (2007).