J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Edvardas Jokūbas Daukša Daukšys

Poetas, vertėjas, mokytojas.

Gimė 1836 05 13  Biržuose, mirė 1890 m. Papilio parapijoje.

Mokėsi Kėdainių ir Slucko evangelikų reformatų gimnazijose. Studijavo mediciną Maskvos (1854–56) ir Tartu (1856–58) universitetuose, filologiją Karaliaučiaus (1858–60) universitete. Vėliau gyveno Vilniuje. Dalyvavo 1863 m. sukilime. 1864 m. nuteistas 16 metų katorgos, ištremtas į Tobolską. 1884 m.  grįžęs į Lietuvą keliavo po kaimus, kurstė pasipriešinimo rusų valdžiai nuotaikas. Parašė eilėraščių lietuvių ir lenkų kalbomis. Lietuviškoji poezija lyrinė, elegiškų intonacijų, artima liaudies dainoms, lenkiškojoje ryšku antiunijinės nuostatos. Išvertė A. Mickevičiaus „Konrado Valenrodo“ fragmentų, J. W. Goethe’s, F. Schillerio, G. Byrono kūrinių.