J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
. Mikalojus Katkus

Agronomas, literatas, liaudies švietėjas.

Gimė 1852 17 Ažytėnuose, Kėdainių r. Ten pat mirė 1944 06 26. Palaidotas Ažytėnų‒Lenčių kapinėse.

Mokėsi Dotnuvoje. 1873 m. baigęs Šiaulių gimnaziją įstojo į Maskvos universiteto Matematikos skyrių, 1874–1878 m. studijavo Petrovskoje Razumovskojės (prie Maskvos) Žemdirbystės ir miškų akademijoje. Narodnikų ir L. Tolstojaus idėjų paveiktas grįžo į tėviškę, iki 1885 m. dirbo Kaltinėnų dvare, vėliau gyveno ir dirbo tėvų ūkyje Ažytėnuose. Platino „Aušrą“ ir kitus leidinius. 1905–1907 m. su socialdemokratais dalyvavo revoliuciniame judėjime; kelis kartus kalintas. 1919–1922 m. rėmė Lietuvos savanorius ir kariuomenę. Ažytėnuose įsteigė pradžios mokyklą (1919), dėstė Plungės gimnazijoje. Atstovavo vietos gyventojams ginčuose su savivaldybės ir valdžios įstaigomis. Užrašė pasakų, sakmių, patarlių, atsiminimų apie 1863 sukilimą.
Parašė pasakėčių, atsiminimų apie knygnešį J. Bielinį, J. Basanavičių, 1905 m. įvykius Krakių apylinkėse. Etnografinėje apybraižoje „Balanos gadynė“ (išspausdinta 1931 m.) aprašė 19 a. vidurio Ažytėnų apylinkės valstiečių buitį, papročius, santykius.

Ažytėnuose nuo 1965 veikia jo memorialinis muziejus (sodyboje M. Katkus gyveno 1912‒1944 m.). 1974 m. Mikalojaus Katkaus vardas suteiktas Krakių vidurinei mokyklai, 2007 m. mokykla tapo Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija. Pastatytas stogastulpis (autorius A. Česnulis). Ažytėnuose yra jam pastatytas akmens paminklas.