J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Stanislovas Dagilis

Poetas, vertėjas.

Gimė 1843 03 17 Mažutiškiuose Biržų r., mirė 1915 11 19 Peleniškiuose Biržų r.

XIX a. septinto dešimtmečio pradžioje mokėsi Kėdainiuose pas vargonininką ir Kėdainių gimnazijoje.

1869–73 m. studijavo Istorijos ir filologijos institute Sankt Peterburge, jį baigęs dirbo mokytoju Sumų (Ukraina) gimnazijoje. 1894 m.grįžo į Lietuvą. Bendradarbiavo periodiniuose leidiniuose „Aušra“, „Draugija“, „Vilniaus žinios“.

Parašė eilėraščių, eiliuotą humoristinį pasakojimą „Joninės Parovėjos karčemoje“, lietuvių raštijos istorijos ir teorijos straipsnių („Lietuviška rašliava“, 1884, „Keli žodžiai apie poeziją abelnai, o ypač apie sudėjimą eilių“, 1886). Išvertė A. Mickevičiaus („Konradas Valenrodas“, „Trys Budriai“), V. Sirokomlės, M. Lermontovo, F. Schillerio kūrinių, A. Puškino „Eugenijaus Onegino“ ištraukų. Išleido originalios kūrybos ir vertimų rinkinius „Lietuviškas šiupinys“ (4 knygos 1884–1910). Parengė evangelikų reformatų giesmyną (1910).