J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Steponas Jaugelis-Telega

Lietuvių raštijos kūrėjas, evangelikų reformatų veikėjas. Vienas žymiausių 17 a. giesmių kūrėjų ir vertėjų.

Apie 1600 gimė Kėdainiuose. Mirė apie 1666 (1668) m. Kėdainiuose

Gyveno Kėdainiuose, vertėsi prekyba, valdė kelis dvarelius ir palivarkus. 1628–42 m. buvo Evangelikų reformatų bažnyčios Kėdainių sinodo iždininkas, nuo 1640 m. sinodo senjoras pasaulietis. 1631–66 m. buvo Kėdainių burmistras, 1648 m. – Kėdainių gimnazijos rektorius. Nuo 1648 m. Karaliaučiaus universitete studijavo teisę. Parengė (su kitais) spaudai „Knygą nobažnystės krikščioniškos“ (1653 m. atspausdinta Kėdainių Rheto spaustuvėje), kontrafakcinis leidimas 1684 m. Karaliaučiuje). Iš lenkų kalbos išvertė svarbiausią knygos dalį „Psolmay Dovida šventa“ (sudaro 80 psalmių ir 160 giesmių), kuri tapo lietuvių evangelikų reformatų 17–18 amžiaus giedamosios liturgijos pagrindu; parašė dedikaciją Jonušui Radvilai (pirmoji eiliuota, išspausdinta lietuviškai). Spėjama, kad jis yra ir kai kurių originalių giesmių („Giesmė apie pavietrį gailinga“ ir kitų) autorius.

Padėjo Kėdainiuose įsikurti spaustuvei. Palaidotas Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios rūsyje.