J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Rasa Stankevičienė

Poetė, literatė.
Gimė 1961 03 05 Gedžių kaime, Jurbarko rajone.

Jurbarke baigė vidurinę mokyklą, po to studijavo Vilniaus universitete, baigė archeologijos-muziejininkystės studijas.
Dirbo Kėdainių kraštotyros muziejuje.

Rašo straipsnius ir eilėraščius. Su kolege Zita Zokaityte yra išleidusi poezijos knygelę „Rasazita“ (2000).

Jos kūrybos išspausdinta Kėdainių literatų klubo „Varsna“ almanachuose „Varsna“ (2001), '“Dedikacijos Kėdainių kraštui“ (2008), „Po Mikalojaus Daukšos ąžuolu“ (2014), taip pat respublikiniuose literatų almanachuose „Žodis ‒ žvakė nakty“ (2001), „Ilgesy, benami sielos paukšti“ (2006), Kėdainių rajono literatų būrelio „Likimo palėpėje“ almanachuose „Sielos žvilgsnis“ (2001), „Meilės ir skausmo žodžiai“ (2002), „Vejuosi vėją“ (2003), „Tokia maža, tokia trapi“ (2009), „Polėkis“ (2017), Kauno apskrities literatų almanache „Įsižiūrėjimai“ (2007), Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos almanachuose „Iš duonos pateka saulė“ (2008), „Švenčiausias vardas“ (2008), „Portretai“ (2009). Prisiminimų knygoje apie renginių vedėją Ireną Parnavienę „Dainoj užgesusi, širdyje likusi“ (2013) išspausdintas straipsnis-prisi minimas. Kūryba spausdinama rajoninio laikraščio „Kėdainių mugė“ literatūriniame puslapyje, respublikiniame laikraštyje „Bičiulystė“.
Priklauso Kėdainių literatų klubui „Varsna“.