J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Jonas Minelga

Poetas, vaikų poetas, žurnalistas, JAV visuomenės veikėjas. Vienas slapyvardžių – Jonis Aluona (tėviškės upelio vardu).

Gimė 1917 08 06 Kėdainių r. Pernaravos vls., Preikapėje, mirė 1990 04 13 Čikagoje

Paauglystėje susidomėjo literatūrine veikla, savo kūrybą siuntė į tuo metu populiariąją „Žvaigždutę“ ir kt. leidinius. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje pasitraukė į Vakarų Vokietiją, vėliau persikėlė į JAV.
Kiek patikimiau įsikūręs Amerikoje, ėmė bendradarbiauti išeivių spaudoje. Dienraštyje Draugas Jonio Aluonos slapyvardžiu spausdino satyrinius eilėraščius, o žurnale „Eglutė“ – eiles jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams. Dalyvavo Lietuvių fondo, Lietuvių rašytojų draugijos, Tautos fondo, Lietuvių šaulių sąjungos ir Bendrojo Amerikos lietuvių fondo veikloje.
Pirmoji poezijos knygutė pasirodė, kai eilėraščių autorius jau buvo sulaukęs garbingo amžiaus – tai 1964 m. Čikagoje išspausdinta „Labas rytas, vovere“. Jauniesiems emigrantų skaitytojams buvo skirtos ir kitos dvi poeto knygos. Eilės nesudėtingos, lengvai įsimenamos. Kompozitorius Petras Matekūnas keletui eilėraščių sukūrė muziką ir jie tapo dainomis.
Lietuvoje atskiromis knygomis J. Minelgos kūryba buvo išleista tik atkūrus Nepriklausomybę: „Šaukia tėviškės laukai“ (1992 m.), „Pabūk, varnėne, svečiuose“ (1995 m.) ir „Be pipirų man skaniau“ (2007 m.). Be aukščiau paminėtų autorinių leidinių, eilėraščiai buvo paskelbti ir poezijos antologijose „Nupinsiu Lietuvai vainiką“ (2008 m.) bei gerokai anksčiau Čikagoje išspausdintuose „Žiburėliuose“ (1965 m.).