J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Samuelis Tamošauskas

Geras lietuvių kalbos žinovas, raštijos darbuotojas, evangelikų teologas, kunigas.

Gimė apie 1605 m. mirė apie 1650 m. Kėdainiuose.

Mokėsi Biržuose, materialiai remiamas Lietuvos evangelikų reformatų, studijavo užsienyje. Spėjama, kad 1630 m. jis Prancūzijoje buvo ordinuotas evangelikų reformatų kunigu. Tais pačiais metais grįžo į Lietuvą, o kitais metais buvo paskirtas Kėdainių evangelikų parapijos kunigu. Garsėjo kaip aktyvus reformacijos šalininkas. Nuo 1638 m.  evangelikų reformatų Žemaičių distrikto superintendentas. Nuo 1631 08 01 iki 1650 04 16 dalyvavo ir dažniausiai pirmininkavo visiems evangelikų sinodams Kėdainiuose. Dalyvavo 1644 m. Ordos konvokacijoje. Kartu su J. Božimovskiu, S. Minvydu Kėdainiuose išleido tris evangelikų reformatų maldų knygeles: „Katekizmą“ „Maldos krikščioniszkos wisokiam meatuy...“, „Summa arba trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu...“.

Manoma, kad jis redaguodavo savo kolegų rašto darbus, leidžiant „Knygą nobažnystės krikščioniškos“.

Buvusiose evangelikų reformatų kapinėse (šalia savivaldybės) 1991 m. pastatytas paminklinis akmuo, įamžinantis S. Tamošauską.