J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Kajetonas Aleknavičius (Olechnovičius)

Didaktinės literatūros kūrėjas. Eiliuoto feljetono pradininkas lietuvių literatūroje. Kunigas.

Gimė Terpeikiuose Kupiškio r., mirė 1874 12 02 Asavoje (Gardino sr.).

Vikariavo Kėdainiuose.

1827 m. įstojo į Vilniaus Laterano kanauninkų vienuolyną. 1832 m. baigė Vilniaus diecezinę kunigų seminariją (teologijos kandidatas). Kunigavo daugiausia Dzūkijoje (nuo 1848 m.Merkinėje). Už 1863 m.  sukilimo rėmimą 1867 m.  iškeltas į Asavą. Kunigaudamas mokytojavo parapijų mokyklose.

Parengė knygelę „Elementorius, arba Lengvas mokslas skaityt Rašto Švento, kurioje mokoma tikėjimo tiesų, gražaus elgesio, pabrėžiama mokslo nauda; pamokymai parašyti dialogo forma. Parašė didaktinio pobūdžio eiliuotų humoristinių ir satyrinių kūrinių (rinkinys „Pasakos, pritikimai, veselios ir giesmės“ 1861).

K. Aleknavičius – eiliuoto feljetono pradininkas lietuvių literatūroje, vienas pirmųjų kūrė eilėraščius vaikams („Senis, vaikai ir pupos“). Poezijoje gausu kaimo buities detalių, ryšku sakytinės tautosakos, liaudies dainų poetikos ir šnekamosios kalbos poveikis; moralizavimas grindžiamas liaudišku humoru, pašaipa. Daug K. Aleknavičiaus kūrinių virto liaudies dainomis.