J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
1863 m. sukilimo muziejaus rekonstrukcija

Projekto pavadinimas

1863 m. sukilimo muziejaus rekonstrukcija

Projekto tikslai ir uždaviniai

1863 m. sukilimo muziejaus (istorinio Paberžės dvaro) išsaugojimas ir pritaikymas kultūros, turizmo ir kitoms viešosioms reikmėms. Uždaviniai: rekonstruoti 1863 m. sukilimo muziejaus pastatą, rekonstruoti ir įrengti 1863 m. sukilimo muziejaus palėpę, rekonstruoti ir modernizuoti 1863 m. sukilimo muziejaus ekspoziciją, restauruoti, konservuoti žibalines lempas.

Laukiami rezultatai

Įgyvendinus projektą, bus sudarytos tinkamos sąlygos Muziejuje vystyti kultūrinę, visuomeninę, šviečiamąją veiklą. Restauruotas ir pritaikytas kultūros, turizmo ir kitoms visuomeninėms reikmėms Muziejus pritrauks dar daugiau lankytojų, tad padidės turistų srautai į Paberžę ir Kėdainių rajoną, o tai paskatins smulkaus ir vidutiniojo verslo kūrimąsi rajone, privačias investicijas, darys teigiamą poveikį visai rajono ekonominei plėtrai, mažins rajono socialinę ir ekonominę atskirtį nuo labiau išsivysčiusių Lietuvos regionų.

Įgyvendinimo laikas

2009-06-15 – 2011-01-31

Viso projekto vertė

1 571 132,69 Lt

Savivaldybės lėšos

238 806,40 Lt

Kontaktiniai asmenys

Margarita Rukšienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė, tel. 8-347-69578,

el. p. margarita.ruksiene@kedainiai.lt

Irma Survilienė, Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyresn. specialistė, tel. 8-347-69553, el. p. irma.surviliene@kedainiai.lt

1863 m. sukilimo muziejaus rekonstrukcija