J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Krakių ir Šėtos miestelių bendrųjų planų parengimas

Projekto pavadinimas

Krakių ir Šėtos miestelių bendrųjų planų parengimas

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas – užtikrinti sistemingą Kėdainių rajono savivaldybės darnų vystymąsi bei racionalų teritorijos, lėšų ir kt. išteklių panaudojimą. Tikslui pasiekti numatoma subalansuoti Krakių ir Šėtos miestelių teritorijų raidą, formuoti pilnavertę, sveiką ir harmoningą gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką, infrastruktūros sistemų plėtojimą. Vykstant pramonės plėtrai į miestelius, būtina rengti bendruosius planus, norint pagerinti infrastruktūros kokybę, patikimumą, transporto pralaidumą. Tobulinant ir plečiant infrastruktūrą, didės privataus kapitalo grąža bei turto kūrimo tempai.

Laukiami rezultatai

Parengti Krakių ir Šėtos miestelių bendrieji planai (2 vnt.)

Įgyvendinimo laikotarpis

2011-05-12 – 2013-09-12

Bendra projekto vertė

358.633,88 Lt

Savivaldybės lėšos

53.795,09 Lt

Kontaktiniai asmenys

Reda Ivanauskienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė,

tel. (8 347) 44 205, el. p. egle.mikalauskaite@kedainiai.lt

Violeta Večėnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialsitė, tel. (8-347)69531, violeta.vecenaite@kedainiai.lt