J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Kėdainių rajono savivaldybės vidaus administravimo sistemos tobulinimas

Projekto pavadinimas

Kėdainių rajono savivaldybės vidaus administravimo sistemos tobulinimas

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas – tobulinti Kėdainių rajono savivaldybės vidaus administravimo sistemą. Projekto įgyvendinimo metu bus įdiegtos turto valdymo, personalo valdymo ir biudžeto apskaitos programos bei strateginio planavimo ir veiklos valdymo modelis. Kėdainių rajono savivaldybės darbuotojai bus apmokyti dirbti su įdiegtomis programomis ir modeliu. Tai padės pagerinti Kėdainių rajono savivaldybės vidaus administravimą ir veiklos valdymą, patobulės turto apskaitos ir valdymo procesai, biudžeto apskaita, žmogiškųjų išteklių valdymas. Strateginiai planai bus integruoti į elektroninę terpę, kas leis stebėti ir kontroliuoti veiklų vykdymo etapus esamuoju laiku, už vykdymą atsakingų asmenų veiksmus, efektyviau panaudoti savivaldybės turimus išteklius, pagerinti strateginio planavimo procesus.

Laukiami rezultatai

Įgyvendinus projektą bus įdiegta turto valdymo programa, personalo valdymo programa, biudžeto apskaitos programa ir strateginio planavimo ir veiklos valdymo modelis.

Įgyvendinimo laikas

2010-03-19 – 2011-12-19

Projekto vertė

639 688,00 Lt, iš jų 543 735,00 Lt Europos Sąjungos lėšos

Savivaldybės lėšos

95 953,00 Lt

Kontaktiniai asmenys

Aušra Čiukienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 347) 44 201,

el. p.  ausra.ciukiene@kedainiai.lt