J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Kompleksinė Akademijos miestelio viešosios infrastruktūros plėtra

Projekto pavadinimas

Kompleksinė Akademijos miestelio viešosios infrastruktūros plėtra

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas - per viešosios infrastruktūros plėtrą Akademijos miestelyje didinti kaimo ir miesto sanglaudą, kompleksiškai spręsti aktualias kaimo vietovės problemas, gerinant gyvenamąją bei darbo aplinką, sudarant palankias bendruomeninės veiklos sąlygas. Projektu siekiama spręsti aktualias Kėdainių rajono kaimo vietovės viešosios infrastruktūros kokybės ir prieinamumo problemas. Esama Akademijos miestelio, esančio Dotnuvos seniūnijoje, viešosios infrastruktūros būklė yra gana prasta. Kultūros centro pastatas, kuriame vyksta įvairūs miestelio renginiai ir bendruomenės narių susibūrimai, pritraukiantys ne tik Akademijos, bet ir aplinkinių kaimo vietovių gyventojus, paskutinį kartą kapitališkai remontuotas 1971 m., todėl esama jo techninė būklė ne tik netenkina gyventojų poreikių, bet ir kelia grėsmę saugumui, neatitinka pagrindinių higienos standartų reikalavimų. Nesutvarkyta kultūros namų aplinka (pėsčiųjų takai ir kt.) mažina pastato patrauklumą, prieinamumą. Miestelyje trūksta universalių sporto aikštynų, vaikams pritaikytos aktyvaus poilsio infrastruktūros. Šios infrastruktūros sukūrimas leistų padidinti kaimo vietovių gyventojų (ypač vaikų, jaunimo) užimtumą, užtikrinti geresnes veiklos diversifikavimo galimybes.

Laukiami rezultatai

1) parengtas techninės dokumentacijos komplektas - 1 vnt.

2) rekonstruotas Akademijos kultūros centro pastatas - 1 vnt.;

3) įrengtas daugiafunkcinis sporto aikštynas - 1 vnt.;

4) įrengta vaikų žaidimų aikštelė ir aktyvaus poilsio zona - 1 vnt.;

5) sutvarkytas aplinkinės infrastruktūros (vejos, takų ir kt.) kompleksas - 1 vnt.

Įgyvendinimo laikotarpis

2010-10-01 – 2015-07-30

Projekto vertė

3.080.369 Lt (964.472,02 Eur)

Savivaldybės lėšos

 249.760 Lt   (72.335,49 Eur)

Kontaktiniai asmenys

Aušra Čiukienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 347) 44201, el. p. ausra.ciukiene@kedainiai.lt; Nijolė Jašinienė, Statybos ir komunalinio ūkio vyr. specialistė, tel. (8 347) 69527, el. p. nijole.jasiniene@kedainiai.lt

 Baigtas įgyvendinti projektas Kompleksinė Akademijos miestelio viešosios infrastruktūros plėtra

 Kėdainių rajono savivaldybės administracija sėkmingai baigė įgyvendinti Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos valstybės bei Kėdainių rajono savivaldybės biudžetų lėšomis finansuojamą projektą „Kompleksinė Akademijos miestelio viešosios infrastruktūros plėtra“ (Nr.VP3-1.2-VRM-01-R-21-007) pagal 2007–2013 m. laikotarpio Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“.

 Projekto tikslas – skatinti ir plėtoti sanglaudą tarp miesto ir kaimo, vykdant kompleksinę Akademijos miestelio viešosios (bendruomeninės) infrastruktūros plėtrą.

 Projekto uždavinys – rekonstruoti, įrengti ir gyventojų poreikiams pritaikyti Akademijos miestelio viešosios (bendruomeninės) infrastruktūros objektus.

 Įgyvendinant projekto tikslą ir uždavinį, sutvarkytas Akademijos miestelio viešosios infrastruktūros kompleksas. Projekto įgyvendinimo metu rekonstruotas prastos būklės buvęs Akademijos kultūros centro pastatas – apšiltintas fasadas, stogas, cokolis, sutvarkyta inžinerinė infrastruktūra, atlikta patalpų vidaus apdaila, atnaujinta didžioji scena, įsigytos naujos žiūrovų salės kėdės, kiti kultūrinei veiklai reikalingi baldai ar įranga. Sutvarkyta prie kultūros centro esanti aplinka – rekonstruotas privažiavimo kelias, suformuoti pėsčiųjų takai, želdiniai, veja, įrengti mažosios architektūros elementai. Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad miestelyje trūko infrastruktūros pritaikytos aktyviam poilsiui, projekto įgyvendinimo metu įrengta vaikų žaidimo aikštelė, universalus sporto aikštynas su krepšinio aikštele ir riedučių rampa.

 Kompleksiškai atnaujinta Akademijos miestelio viešosios infrastruktūra tapo patrauklesnė ir pritaikyta įvairioms kultūrinėms veikloms, bendruomeninėms iniciatyvoms ir jaunimo užimtumo programoms įgyvendinti. Pagerinus viešųjų objektų prieinamumą visiems gyventojams, tikėtina, kad ženkliai išaugs Akademijos miestelio bendruomenės narių aktyvumas ir veiklumas, organizuojant vietos gyventojams, gretimų kaimų bendruomenei ir miestelio svečiams patrauklius renginius.

 Įgyvendinto projekto „Kompleksinė Akademijos miestelio viešosios infrastruktūros plėtra“, kurio metu sudarytos sąlygos ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėje bei pagerinta bendruomeninė infrastruktūra, vertė 964 472,02 Eur, iš kurių 892 136,53 Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, 72 335,49 Eur – Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

 


Rekonstruoti, įrengti ir gyventojų poreikiams pritaikyti Akademijos miestelio viešosios (bendruomeninės) infrastruktūros objektai