J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Terapijos korpuso rekonstrukcija

Projekto pavadinimas

VšĮ Kėdainių ligoninės Terapijos korpuso rekonstrukcija

 

Projekto tikslai ir uždaviniai

Mažinti gydymo įstaigoje suvartojamos energijos sąnaudas bei užtikrinti efektyvų energijos vartojimą, kuris sudarys palankias sąlygas gydymo procesui organizuoti ir įgyvendinti.

Laukiami rezultatai

Įgyvendinus planuojamas energijos taupymo priemones bus sutaupyta apie 329 MWh šilumos energijos per metus (30%) lyginant su situacija prieš rekonstrukciją. Gydymo įstaigoje pagerės higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos sąlygos, bus taupomos pastato apšildymui skiriamos lėšos, pagerės mikroklimatas ligoniams, gydytojams ir aptarnaujančio personalo darbuotojams.

Įgyvendinimo laikas

2009-03-31 – 2011-10-24

Bendra projekto vertė

758 519,12 Lt

Savivaldybės lėšos

-

Kontaktiniai asmenys

Marius Stasiukonis, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistas, tel. (8 347) 44202, el. p. marius.stasiukonis@kedainiai.lt

Algimantas Gedgaudas, Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėjas, tel. (8 347) 69521,

el. p. algimantas.gedgaudas@kedainiai.lt